Utdannelse i danseband kulturen

At man kan ta mange forskjellige utdannelser og kurser i alt mulig var jeg fullstendig klar over. Og at man kan ta kurs i dans for å bli bedre og å lære seg grunn teknikkene i forskjellige danser var jeg også klar over. Det er vel det vi har danseskoler og forskjellige danseklasser på skoler og så videre til regner jeg med. Og det er vel her den virkelig store nytten av danseband kommer inn. I tillegg til å lytte til musikken de spiller eventuelt da. Men at det var mulig å ta doktorgrad i danseband var jeg ikke klar over og har aldri hørt om. Men så er tydeligvis tilfelle.

Danseband

Danseband
Danseband

Danseband eller svensktopp musikk som det også kalles kommer av kallenavnet over til Norge fra Sverige. Igjen som navnet sier – danseband – så spiller disse bandene musikk som er til å danse etter. Enkel lettfattelig musikk som er god og rytmisk for «mannen i gata» og svinge seg løs ute på dansegulvet etter. Ingenting er veldig avansert å høre på i hvert fall – hva spillingen angår får være en annen historie.Svenskene er vel de som virkelig har danseband som «sin» musikk. Mange har kommet derifra og over til Norge, men også norske band har etter hvert slått seg gjennom en del med dansemusikk. Svenske band så kan jeg jo bare nevne Vikingarna for eksempel, eller Sven-Ingvars eller Lasse Stefanz. Av norske band som tok over litt av den populariteten som disse svenske bandene hadde kan nevnes Ole Ivars, Scandinavia eller Gluntan. Som musikkstil så er det vel Swing som er bunnen og grunnen for musikken. Men det er blandet inn mange andre stilarter også. Det er selvfølgelig med litt rock & roll, en del tradisjonell musikk fra landet vi er i og country musikk. Enda flere stilarter er blandet sammen, men de nevnte er kanskje hoved artene.

Doktorgrad

Nå finnes det altså et menneske i Norge som har tatt doktorgrad i denne kulturen eller danseband stilarten. Det er noen få år siden dette skjedd nå, men jeg har aldri hørt om dette tidligere. Så da jeg fant en avisartikkel om saken måtte jeg bare skrive litt om dette. Damen som har tatt denne doktor graden jobber til daglig i forskning. For å ta denne graden har hun brukt fem år, hvorav flere somre har blitt benyttet til å reise på festivaler for å lytte og lære bandene å deres kultur å kjenne. Først måtte hun som forsker lære seg miljøet og få innpass der. Det tok tid. Men hun har også jobbet med andre ting i disse fem årene selvfølgelig. Men etter å ha fått innpass i miljøet og vært med på mye på mange steder har hun skrevet avhandlingen «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet».

Dette første altså til doktor grad ved universitet i Bergen. Den første som har tatt denne graden, og så langt jeg har klart å fine ut så er hun fortsatt den eneste i Norge.