Rullestoldansens historikk

Jeg har ikke vært i situasjonen selv og har ingen i nær familie som sitter i rullestol. Men når jeg ser en rullestol bruker som danser så blir jeg bare så glad av en eller annen grunn. Det gjør godt å se at mennesker som har bevegelses hinder kommer seg ut og har glede av dans. Det samme gjelder også dersom det er snakk om noen form for sport bare for å ha nevnt det.

Rollestoldansen

Det er 50 år i år siden rullestoldansen ble «oppfunnet» på en liten plass utenfor Västerås i Sverige. Det var en gruppe rullestolbrukere som var samlet på et sosialt samlingssted. På et slikt sted var musikken en naturlig ingrediens og dermed kom «Får jeg lov+» uttrykket frem og de første dansene ble gjennomført.

Gleden for denne dansen spredde seg raskt i Sverige og videre over landegrensene til Norge i løpet av de neste ti årene.

I Sverige hadde de allerede danset i flere år på denne måten på fester for ungdom og ved andre festligheter der dans var en naturlig ting. Og i -75 ble den første konkurransen holdt i Västerås. Etter den første konkurransen ble det holdt flere andre konkurranser i tiden etter den første.

Så et par år senere ble det arrangert landsstevne i Gøteborg. Norge sendte et par deltakere dit – Thor Kleppe og Bente Grønli fra Oslo. Og de gikk like gjerne hen og vant konkurransen. De tok med seg dansen tilbake og ble ildsjeler for rullestoldans i Norge.

Allerede året etter arrangert de Norges første konkurranse samtidig som det første Svenske mesterskapet ble avholdt. Konkurransen som ble holdt i Norge – i Oslo ble døpt til Oslo Cup.

Meget sentrale personer

rullestoldansen
rullestoldansen

Thor Kleppe og Bente Grønli skulle vise seg å bli meget sentrale ildsjeler for rullestoldansen i Norge. Og i 1979 åpnet de Danseklubb for rullestolbrukere i Oslo med navnet Fristil. Noe av årsaken til åpningen av denne klubben var at dansen ble akseptert som idrett i Norge det året. Her ble det arbeidet i mange år og i 1989 ble paret hedret for sin jobb som ildsjeler med å bli innlemmet som æresmedlemmer av klubben.

Større internasjonal aksept

I årene som kom etter at den norske klubben ble åpnet i 79 så skjedde det mer og mer også på internasjonalt plan – for det meste først i Europa. Men i 1980 var sporten en oppvisnings dans under vinterolympiske leker for handikappede på Geilo. Der ble det danset oppvisning fra par fra Norge, Sverige og Tyskland. Også denne oppvisningen som også var en konkurranse vant Thor og Bente. Dette var et ledd i å få sporten inn som gren i paralympiske leker.

Videre har dette bare økt på. Rullestoldans i dag er like mye på linje som annen dans i klubber og i konkurranser.

Flere klubber kom til. Flere land aksepterte dansen,

  • Norgesmesterskap.
  • Europamesterskap
  • Verdensmesterskap

Store internasjonale konkurranser årlig flere steder i Europa.

Ja slik har det bare fortsatt frem til i dag hvor dansen er både paralympisk gren og fullt ut akseptert som dans.