Dans som virkemiddel i krig og konflikter

Det finnes mange områder, land og regioner i verden som er preget av krig og konflikter. Hvordan man velger å prøve å løse dem, varierer veldig fra sted til sted. Det som er noe av den største utfordringen ofte, er at det ofte ikke finnes noe klart svar eller fasit på hvordan ting skal bli bedre. Vi har mange eksempler på hvordan en tredjepart, forsøker å mekle og finne løsninger. Verdens viktigste organ for dette, er utvilsomt FN. Men vi ser dessverre at heller ikke FN alltid klarer å nå frem, og dette er det mange årsaker til. Sport er ofte sett på som et bindeledd mellom parter som er i krig eller konflikt, vår egen Norway Cup er vel et godt eksempel på nettopp dette. Selv om det ikke er direkte de stridende parter som tar del i slike aktiviteter, så har vi mange gode historier som i alle fall på sikt kan skape fred og forsoning. Det å treffes på en nøytral arena, hvor agendaen er en helt annen enn det de er vant med – ja det kan skape muligheter som man ikke aner rekkevidden av. Vi skal nå se på et eksempel, hvor dans står sentralt som et virkemiddel og verktøy for et bedre liv for mange mennesker.

Dans og sport

Vi skal til Bangui, som er hovedstaden i Den Sentralafrikanske republikk. Her finner man mennesker som blant annet er returnerte flyktninger, og som har opplevd mye her i livet. De vet hva motgang og et utfordrende liv er, og de har alle sammen kjent og følt på kroppen hva krig og konflikt egentlig dreier seg om.

Samlende faktorer

forskjellige kulturer
forskjellige kulturer

Som jeg var inne på innledningsvis, så kan både sport og dans være samlende faktorer for mennesker i vanskelige situasjoner. Forhold som kan skape splittelse og konflikt, er typisk: Rase, religion, etnisitet, ideologi, interesser og bakgrunn. Det gjelder da altså å finne noe som er samlende, som en motvekt til det som splitter og skiller mennesker fra hverandre.

Sport og dans

Historien til Den Sentralafrikanske republikk, er både lang og krevende. Men en gruppe tilbakevendte flyktninger, har sett at noe kan de bidra med selv for en litt lettere hverdag. Det dreier seg om en kombinasjon av dans og sport, som binder dem sammen og ikke minst har en helsefremmende effekt. Målet er også å fremme en kultur av fred og samhørighet i byen, noe den sårt trenger.De ser på dette som et alternativ til alt det som ikke er bra i byen, og ikke minst i landet deres. Det er stort sett unge gutter og menn, som nå driver en kombinasjon av kampsporten Capoeira og dans. De vil ikke bare forholde seg til volden, men vise for seg selv og andre at fredelige samhandlinger er et langt bedre alternativ.

Mange tusen drevet på flukt

Siden 2013 da det skjedde et religiøst kupp i landet, har mange tusen blitt drept – og hundretusenvis drevet på flukt til Den Demokratiske Republikken Kongo. Det er mange av disse flyktningene, som nå har kommet tilbake og som prøver å vise at vold ikke nødvendigvis er den beste løsningen.