Archive for september, 2019

Danse

Utenfor byen

Utendørs dans på bygda

Vi har skrevet en del om dans på lokalet, samfunnshus og grendehus blir ofte benyttet til slike arrangement. Ute på bygdene er det mer vanlig med lokale dansearrangement, enn det som er tilfelle inne i de store byene. Men utviklingen på bygdene, går også feil vei for dansen sin del. […]

september 10, 2019 ×